Санал асуулга

Та хаанаас хандаж байна вэ?

Гадаад улс
Хот
Аймаг
Сум
                 Үр дүн

Өмнөговь сумын газарын зураг

ӨМНӨГОВЬ СУМЫН ЗДТГ-ЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Орон нутгийн удирдлагыг мэдээлэл, бодлогын удирдамжаар ханган хууль тогтоомж, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохицуулан сумын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг хангаж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ил тод нээлттэй, чанар, хүртээмжтэй хүргэх.
буцах

© 2013 Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын Тамгын газар

Вебийг хөгжүүлсэн Намир cервис