Санал асуулга

Та хаанаас хандаж байна вэ?

Гадаад улс
Хот
Аймаг
Сум
                 Үр дүн

Өмнөговь сумын газарын зураг

     2015 оны ОНХ сангийн 49 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 51-н цахилгаан хэрэглэгчийн 04-ийн цахилгааны шугамыг “СИП” кабелиар шинчилж дэд станц шинээр байгуулснаар сумын төвийн хэрэглэгчид цахилгаанаар жигд хангагдах нөхцөл бүрдлээ.
     Энэхүү ажлыг 2015-11-17-ны өдөр хүлээн авлаа.

буцах

© 2013 Увс аймгийн Өмнөговь сумын Засаг даргын Тамгын газар

Вебийг хөгжүүлсэн Намир cервис